Historia


Mistä kaikki sai alkunsa?


Child Hug Uganda – Finland ry (CHUF) sai alkunsa, kun järjestön puheenjohtaja Linda Lammensalo tutustui Child Hug Uganda toimintaan Ugandassa työskennellessään kesällä 2018. Ugandalaisen järjestön toiminta teki Lammensaloon vaikutuksen, sillä Child Hug Ugandan toimintaa ohjaavat paikallisten ihmisten henkilökohtaiset tarpeet sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantaminen esimerkiksi työllistymisen ja koulutuksen kautta. Pian tutustumisen jälkeen Child Hug Ugandan perustajajäsenet pyysivät Lammensaloa mukaan järjestönsä toimintaan, josta syntyi idea sisarjärjestön perustamisesta myös Suomeen.


Suomessa Child Hug Uganda – Finland ry rekisteröityi yhdistykseksi 12.9.2018 alunperin nimellä Child Hug International ry. Järjestön neljä perustajajäsentä ovat opiskelleet yhdessä Skotlannissa sekä toimineet aktiivisesti Amnesty UK:n toiminnassa usean vuoden ajan. Ihmisoikeuskysymykset ja globaalin solidaarisuuden lisääminen näkyvät siksi vahvasti järjestön toiminnassa.


Child Hug Ugandan (CHU) sisärjärjestönä CHUF toimii tiiviisti yhteistyössä Ugandan toimijoiden kanssa. Järjestöt koordinoivat yhdessä toimintaa ja CHUF pyrkii aktiivisesti tukemaan CHU:n toimintaa esimerkiksi hallinnollisella tasolla. Child Hug Ugandan vastuulla on toiminnan käytännön suunnittelu paikallisten tarpeiden perusteella.


Alkuvuodesta 2019 Child Hug Uganda perheeseen tuli uusi jäsen, kun Tanskaan perustettiin uusi sisarjärjestö, Child Hug Uganda – Denmark (CHUD). Laajentumisen seurauksena kaikkien sisarjärjestöjen yleisilmettä yhtenäistettiin, jolloin myös järjestön nimi Suomessa vaihtui Child Hug International ry:stä Child Hug Uganda – Finland ry:ksi.


Tavoitteet ja painopisteet


Vaikuttamistyömme on jakautunut kahteen osaan: kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen. Kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteena on tukea pysyvää positiivista muutosta ja olla rakentamassa yhdessä paikallisten kanssa kestäviä yhteiskunta rakenteita, jotka mahdollistavat myös heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Haluamme olla järjestö, joka kehittää parempia toimintatapoja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten terveydentilan, koulutuksen ja turvallisuuden parantamiseksi.


Kotimaan vaikuttamisen tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä kehitysyhteistyön tärkeydestä. Kannustamme ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja miettimään sitä, kuinka he voivat omilla toiminnoillaan vaikuttaa globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Haluamme lisätä tietoisuutta globaalista vastuunjakamisesta ja lisätä ihmisten kiinnostusta esimerkiksi vapaaehtoistyötä kohtaan.  

Motto

Yhdessä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Visio 

CHUF haluaa olla rakentamassa parempaa maailmaa, jossa kaikkien ihmisten perustarpeet ovat turvattu ja heillä on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan omista lähtökohdista riippumatta.

Missio

CHUF:n tarkoituksena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja aikuisten mahdollisuutta elää ja osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Child Hug Ugandan toimintaa sekä kampanjoida erityisesti naisten ja lasten oikeuksien puolesta.