Child Hug Uganda


CHUF on Child Hug Ugandan tytärjärjestö ja toimii yhteistyössä tämän kanssa. Child Hug Uganda perustettiin vuonna 2011 Pohjois-Ugandassa, Lirassa. Järjestön pääperiaatteena on heikommassa asemassa olevien, erityisesti naisten ja lasten oikeuksien tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisöjen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanjoiden painopisteet ovat terveydenhuollon, koulutuksen ja harrastustoiminnan kehittämisessä.


Child Hug Uganda tukee lapsia ja nuoria ja erityisesti haavoittavassa olevia, kuten orpoja ja/tai HIV-positiivisia. Järjestö on kerännyt rahaa näiden lasten koulumaksujen kattamiseen sekä nuorten aikuisten ammattiopintojen tukemiseen. Tähän päivään mennessä 21 lasta on päässyt lahjoitusten turvin kouluun. Child Hug Uganda tukee myös nuorten aikuisten opiskelua ammattia varten. Järjestön organisoima ammattiin valmistava koulutus on valmistanut opiskelijoita työskentelemään niin automekaniikan, puutöiden kuin hiustenleikkuunkin parissa.


Child Hug Uganda on perustanut oman sairaanhoitoklinikan, joka on suunnattu erityisesti maaseudulla asuville. Klinikka tarjoaa maksutta HIV-testejä sekä neuvontaa, kohdunkaulan syövän seulontaa sekä HPV-rokotteita. Muita terveydenhoitopalveluita, kuten ehkäisyneuvontaa ja laboratoriotutkimuksia on saatavilla pientä korvausta vastaan. Child Hug Uganda kampanjoi parhaillaan, jotta myös nämä palvelut saataisiin maksuttomiksi. Terveydenhoitopalveluiden lisäksi järjestö organisoi terveydenhoitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviä koulutuksia. 


Child Hug Uganda - Denmark


Child Hug Uganda Denmark on perustettu vuonna 2019 Kööpenhaminalaisen Daniel Grahamin johdolla. CHUD toiminta keskittyy tällä hetkellä varainkeruuseen, vaikuttamistyöhön ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Kesällä 2019 CHUD rekrytoi 45 vapaaehtoista työskentelemään kanssaan Roskilden festivaaleilla. Nämä vapaaehtoiset osallistuivat festivaalin kierrätyksen toteuttamiseen ja keräsivät samalla varoja Child Hug Ugandan toimintaan Lirassa. CHUD tukee myös Ugandan tiimiä avustushakemusten kirjoittamisessa sekä budjetin suunnittelussa.