Uutiskirjeet

 

1/2020

2/2019

1/2019

GLOBAALIEN KRIISIEN KUSTANNUKSET ON JAETTAVA OIKEUDENMUKAISESTI

 

Kansalaisjärjestöjen kannanotto hallituksen kehysriiheen 15.4.2021

 

Suomessa ja maailmalla eletään edelleen koronapandemian varjossa samalla kun ilmastokriisi ja luontokato etenevät vauhdilla vaatien pikaisia toimenpiteitä. Me allekirjoittaneet, laajasti kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, haluamme kehysriihen alla kiinnittää Suomen hallituksen huomion näiden kriisien sosiaalisesti oikeudenmukaiseen ratkaisemiseen.

 

Globaaleja haasteita on hallittava tavalla, joka jakaa kustannukset ja taakat sosiaalista oikeudenmukaisuutta kunnioittaen. Kriiseistä vähemmän kärsivien on tuettava heikommassa asemassa olevia, ja haasteisiin tulee vastata siten, että samalla vähennetään eriarvoisuutta. Verojärjestelmällä on tässä keskeinen rooli.

 

Me allekirjoittaneet toivomme, että

  • Sekä kansallista että kansainvälistä verojärjestelmää kehitetään määrätietoisesti horisontaalisesti ja vertikaalisesti oikeudenmukaiseksi. Tämä tarkoittaa, että samasta tulosta tulee maksaa sama vero, ja ne, joiden tulot ovat suuremmat, maksavat enemmän veroa.
  • Suomi puuttuu aggressiiviseen rajat ylittävään verosuunnitteluun korjaamalla voitonsiirron ja muun verovälttelyn mahdollistavaa kansallista yritysverolainsäädäntöä.
  • Suomi sulkee rikkaimpia ja hyvätuloisimpia perusteettomasti suosivat hyvän verojärjestelmän perusperiaatteiden vastaiset veropohjan aukot.
  • Suomi edistää Euroopan unionissa ja OECD:ssa aktiivisesti veropohjaa laajentavia ja tiivistäviä sekä verotuksen läpinäkyvyyttä lisääviä aloitteita siten, että niissä huomioidaan aloitteiden globaalit vaikutukset ja pyritään edistämään verotuksen globaalia oikeudenmukaisuutta.
  • Suomi ottaa käyttöön tehokkaita ilmastotoimiin ohjaavia päästöveroja, joiden tuotot käytetään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ohjausvaikutuksen tehostamiseen.

 

Changemaker
Child Hug Uganda – Finland

CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity

Eettisen kaupan puolesta
Eurooppanaiset
Finnwatch
Greenpeace
Hyvinvointivaltion vaalijat
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kansainvälinen Solidaarisuustyö Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS Maan ystävät

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia

Plan International Suomi
Reilu kauppa
Reilu vero
Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys

STTK
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Suomen Attac
Suomen luonnonsuojeluliitto
Tehy